Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Πρόσθετες παράμετροι του ThreatSense

Για να επεξεργαστείτε αυτές τις ρυθμίσεις, ανοίξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Προστασίες > Προστασία συστήματος αρχείων σε πραγματικό χρόνο Πρόσθετες παράμετροι του ThreatSense.

Πρόσθετες παράμετροι ThreatSense για αρχεία που δημιουργήθηκαν και τροποποιήθηκαν πρόσφατα

Η πιθανότητα μόλυνσης σε αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν πρόσφατα είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από όσο στα υπάρχοντα αρχεία. Για αυτόν το λόγο, το πρόγραμμα ελέγχει αυτά τα αρχεία με πρόσθετες παραμέτρους σάρωσης. Το ESET Security Ultimate χρησιμοποιεί προηγμένη ευρετική τεχνολογία, η οποία μπορεί να ανιχνεύσει νέες απειλές προτού εκδοθεί η ενημέρωση του μηχανισμού ανίχνευσης, σε συνδυασμό με μεθόδους σάρωσης που βασίζονται στην αναγνώριση ιών.

Πέρα από τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα, εκτελείται σάρωση στις Αρχειοθήκες αυτόματης εξαγωγής (.sfx) και σε Προγράμματα Packer χρόνου εκτέλεσης (εσωτερικά συμπιεσμένα εκτελέσιμα αρχεία). Από προεπιλογή, οι αρχειοθήκες σαρώνονται μέχρι και το 10ο επίπεδο ένθεσης και ελέγχονται ανεξάρτητα από το πραγματικό τους μέγεθος. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης αρχειοθηκών, απενεργοποιήστε το στοιχείο Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σάρωσης αρχειοθήκης.

Πρόσθετες παράμετροι ThreatSense για εκτελούμενα αρχεία

Προηγμένοι ευριστικοί έλεγχοι κατά την εκτέλεση αρχείων – Από προεπιλογή, χρησιμοποιούνται προηγμένοι ευριστικοί έλεγχοι κατά την εκτέλεση αρχείων. Όταν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, συνιστούμε οπωσδήποτε να διατηρείτε ενεργοποιημένη την Έξυπνη βελτιστοποίηση και το ESET LiveGrid®, για να περιορίσετε τον αντίκτυπο στις επιδόσεις του συστήματος.

Προηγμένοι ευριστικοί έλεγχοι κατά την εκτέλεση αρχείων από αφαιρούμενα μέσα – Οι προηγμένοι ευριστικοί έλεγχοι εξομοιώνουν τον κώδικα σε ένα εικονικό περιβάλλον και αξιολογούν τη συμπεριφορά του προτού επιτραπεί η εκτέλεση του κώδικα από το αφαιρούμενο μέσο.