Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Πώς να επιλύσετε την απενεργοποίηση του προϊόντος από το ESET HOME

Το προϊόν δεν έχει ενεργοποιηθεί

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν ο κάτοχος της συνδρομής απενεργοποιεί το ESET Security Ultimate από την πύλη ESET HOME ή εάν διακοπεί η κοινή χρήση της συνδρομής με τον λογαριασμό σας στο ESET HOME. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:

Κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση και χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το ESET Security Ultimate.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της συνδρομής και ενημερώστε ότι το ESET Security Ultimate απενεργοποιήθηκε από τον κάτοχο της συνδρομής ή ότι διακόπηκε η κοινή χρήση της συνδρομής. Ο κάτοχος μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα στην ESET HOME.

Το προϊόν απενεργοποιήθηκε, η συσκευή αποσυνδέθηκε

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται μετά την κατάργηση μιας συσκευής από την ESET HOME. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:

Κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση και χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το ESET Security Ultimate.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της συνδρομής και ενημερώστε ότι το ESET Security Ultimate απενεργοποιήθηκε και ότι η συσκευή αποσυνδέθηκε από το ESET HOME.

Εάν είστε ο κάτοχος της συνδρομής και δεν γνωρίζετε αυτές τις αλλαγές, ελέγξτε τη Ροή δραστηριότητας του ESET HOME. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας στο ESET HOME και επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη της ESET.