Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Το προϊόν απενεργοποιήθηκε, η συσκευή αποσυνδέθηκε

Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται μετά την κατάργηση μιας συσκευής από την ESET HOME. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:

Κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση και χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το ESET Security Ultimate.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της συνδρομής και ενημερώστε ότι το ESET Security Ultimate απενεργοποιήθηκε και ότι η συσκευή αποσυνδέθηκε από το ESET HOME.

Εάν είστε ο κάτοχος της συνδρομής και δεν γνωρίζετε αυτές τις αλλαγές, ελέγξτε τη Ροή δραστηριότητας του ESET HOME. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας στο ESET HOME και επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη της ESET.