ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ochrana počítače

Pro zobrazení jednotlivých modulů ochrany počítače klikněte v hlavním okně programu na Nastavení > Ochrana počítače.

Rezidentní ochrany souborového systému,

ESET LiveGuard

oProaktivní ochrana – blokuje spouštění nových souborů až do obdržení ESET LiveGuard výsledku analýzy. Chcete-li odblokovat analyzovaný soubor, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Odblokovat soubor analyzovaný prostřednictvím ESET LiveGuard.

Správa zařízení

Host Intrusion Prevention System (HIPS)

Herní režim

Ochrana webkamery

Chcete-li dočasně nebo trvale vypnout jednotlivé moduly ochrany, klikněte na MODULE_ENABLED.


warning

Vypnutí modulů ochrany snižuje úroveň zabezpečení počítače.

Kliknutím na ikonu ozubeného kola GEAR na řádku s modulem ochrany přejdete do jeho rozšířených nastavení.

Pro nastavení Rezidentní ochrany souborového systému klikněte na GEAR a vyberte si z následujících možností:

Nastavit… – po kliknutí se zobrazí rozšířená nastavení Rezidentní ochrany souborového systému.

Upravit výjimky… – kliknutím si zobrazíte dialogovém okno pro konfiguraci detekčních výjimek, pomocí kterého můžete vyloučit soubory a složky z kontroly.

Pro nastavení Ochrany webkamery klikněte na GEAR a vyberte si z následujících možností:

Nastavit… – otevře rozšířená nastavení Ochrany webkamery,

Blokovat do restartu veškerý přístup – zablokuje přístup ke kameře až do restartu nebo nového zapnutí zařízení,

Blokovat trvale veškerý přístup – zablokuje přístup ke kameře až do odblokování, které provedete ručně,

Odblokovat přístup – touto možností odblokujete přístup ke kameře. Tato možnost se zobrazí jen v případě, kdy je přístup blokován.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

Dočasně vypnout antivirovou a antispywarovou ochranu – pomocí této možnosti vypnete všechny moduly antivirové a antispywarové ochrany. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat z rozbalovacího menu časový interval, po který bude rezidentní ochrana vypnuta. Klikněte na Použít pro potvrzení.