ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

ESET LiveGuard

ESET LiveGuard je funkce, která přidává vrstvu cloudové ochrany speciálně navrženou pro snížení dopadu zcela nových hrozeb

Pokud je funkce zapnutá, podezřelé vzorky, které dosud nebyly potvrzené jako neškodné a mohou potenciálně obsahovat škodlivý kód, jsou přesunuté do cloudu společnosti ESET. Odeslané vzorky spouštíme v sandboxu a vyhodnocujeme za pomoci pokročilých modulů detekčního jádra. Škodlivé vzorky nebo podezřelá nevyžádaná pošta (spam) jsou odeslány do ESET LiveGrid®. Přílohy e-mailů jsou zpracovávány samostatně a podléhají odeslání do ESET LiveGuard. Rozsah odeslaných souborů a dobu uchovávání souboru v cloudu ESET můžete nastavit. Dokumenty a soubory PDF s aktivním obsahem (makra, javascript) nejsou ve výchozím nastavení odesílané.

ESET LiveGuard můžete zapnout nebo vypnout:

V hlavním okně programu na záložce Nastavení > Ochrana počítače

V Rozšířených nastaveních (F5) > Detekční jádro > Cloudová ochrana

Pro přístup do rozšířených nastavení ESET LiveGuard si otevřete Rozšířená nastavení (F5) > Detekční jádro > Cloudová ochrana > ESET LiveGuard.

Akce při detekci – nastaví akci, kterou funkce provede v případě, kdy je analyzovaný vzorek vyhodnocený jako hrozba.

Proaktivní ochrana – povoluje nebo blokuje spuštění souborů, které jsou v ten moment analyzovány funkcí ESET LiveGuard. Pokud je soubor podezřelý, proaktivní ochrana zablokuje jeho spuštění až do dokončení analýzy. Proaktivní ochrana detekuje soubory pouze případech, kdy byly:

stažené pomocí podporovaného webového prohlížeče

stažené z poštovního klienta

vybalované z nešifrovaných i šifrovaných archivů prostřednictvím podporovaných nástrojů pro práci s archivy

spuštěné a otevřené z výměnných médií

Podporované aplikace naleznete v tabulce níže:

Webové prohlížeče

Poštovní klienti

Nástroje pro práci s archivy

Výměnná média

Internet Explorer

Microsoft Outlook

WinRAR

USB flash disk

Microsoft Edge

Mozilla Thunderbird

WinZIP

Externí harddisk (USB)

Chrome

Microsoft Mail

Kontextová možnost Extrahovat v Průzkumníku

CD/DVD,

Firefox

 

7zip

Disketa

Opera

 

 

Vestavěná čtečka čipových karet

Prohlížeč Brave

 

 

 


note

Poznámka

Protože ESET Smart Security Premium klasifikuje explorer.exe jako archivační program, přenášení souborů z vyloučeného umístění do chráněného je kopírováním přes schránku Průzkumníku Windows proaktivní ochranou blokováno.


note

Pokud je Proaktivní ochrana nastavena na Blokovat spuštění do obdržení výsledku analýzy a chcete povolit používání analyzovaného souboru, klikněte pravým tlačítkem myši na soubor > Odblokovat soubory analyzované prostřednictvím ESET LiveGuard.

Maximální doba čekání na výsledek analýzy (v min.) – v této části můžete nastavit, za jak dlouho má být povoleno používání souboru, nehledě na tom, zda došlo k dokončení analýzy, či ne.


ESET LiveGuard vás bude informovat o stavu analýzy pomocí oznámení. Podívejte se níže, jak taková oznámení vypadají:

Titulek oznámení

Popis

ICON_INFO Přístup k souboru je blokován z důvodu analýzy

Soubor je blokován ESET LiveGuard. ESET LiveGuard provádí analýzu pro ověření, zda je bezpečné soubor spouštět. Můžete chvíli počkat nebo zvolit jednu z následujících možností:

Povolit přístup k souboru – pomocí této možnosti odblokujete analyzovaný soubor. Analýza stále probíhá a o výsledku kontroly budete informováni. Tuto akci nedoporučujeme, pokud si nejste jistí autentičností souboru.

Změnit nastavení – kliknutím si zobrazíte nastavení ochrany počítače, ve kterém můžete vypnout ESET LiveGuard a jeho proaktivní ochranu.

ICON_INFO Soubor je možné používat

Soubor již není blokován. Analýza pokračuje a po ukončení analýzy obdržíte oznámení o výsledku. Soubor můžete otevřít.

ICON_CAUTION Stále probíhá analýza souboru

ESET LiveGuard potřebuje více času na dokončení analýzy. V případě potřeby můžete soubor otevřít.

ICON_WARNING Hrozba byla odstraněna

ESET LiveGuard dokončil analýzu. Soubor byl vyléčen od nalezené hrozby.

MAIN_SETTING_ICON_ALLOW Soubor je bezpečný

ESET LiveGuard dokončil analýzu. Soubor je bezpečný k použití.

Pokud ESET LiveGuard nefunguje správně, v hlavním okně programu na záložce Přehled se zobrazí související oznámení. Pro vyřešení problému postupujte podle kroků uvedených v oznámení. V případě přetrvávajících potíží kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.