ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Cloudová ochrana

ESET LiveGrid® (nová generace systému včasného varování ESET ThreatSense.Net) využívá data od uživatelů bezpečnostních produktů ESET z celého světa a zasílá je do virových laboratoří společnosti ESET. Díky podezřelým vzorkům a souvisejícím metadatům dokážeme prostřednictvím ESET LiveGrid® okamžitě reagovat na nejnovější hrozby.

ESET LiveGuard je funkce, která přidává vrstvu cloudové ochrany speciálně navrženou pro snížení dopadu zcela nových hrozeb Pokud je funkce zapnutá, podezřelé vzorky, které dosud nebyly potvrzené jako neškodné a mohou potenciálně obsahovat škodlivý kód, jsou přesunuté do cloudu společnosti ESET.

K dispozici jsou následující možnosti:

Zapnout reputační systém ESET LiveGrid®, systém zpětné vazby ESET LiveGrid® a ESET LiveGuard

Reputační systém ESET LiveGrid® porovnává soubory v cloudu oproti neškodnému nebo škodlivému chování souborů. Systém zpětné vazby ESET LiveGrid® sbírá informace, které se mohou týkat vašeho počítače v souvislosti s nově detekovanými hrozbami. Funkce ESET LiveGuard detekuje v sandboxu nové a dosud neznámé hrozby pomocí analýzy jejich chování.

Díky tomuto systému máte možnost ověřit přímo z rozhraní produktu ESET, případně kontextového menu, spolehlivost souborů a spuštěných procesů a získat o těchto objektech další informace ze systému ESET LiveGrid®. Proaktivní ochrana ESET LiveGuard blokuje nové soubory před spuštěním až do doby, než je hotová analýza jejich škodlivosti.

Zapnout reputační systém ESET LiveGrid®

Reputační systém ESET LiveGrid® porovnává soubory v cloudu oproti neškodnému nebo škodlivému chování souborů.

Díky tomuto systému máte možnost ověřit přímo z rozhraní produktu ESET, případně kontextového menu, spolehlivost souborů a spuštěných procesů a získat o těchto objektech další informace ze systému ESET LiveGrid®.

Zapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid®

Reputační systém ESET LiveGrid® a systém zpětné vazby ESET LiveGrid® shromažďuje z vašeho počítače pouze informace, které se týkají nové infiltrace. To může zahrnovat:

Vzorek nebo kopii souboru, ve kterém se hrozba objevila

Cesty k umístění souboru

Název souboru

Datum a čas

Způsob, jakým se hrozba dostala do počítače

Informace o stavu zabezpečení počítače

Ve výchozí konfiguraci ESET Smart Security Premium odesílá na podrobnou analýzu do virové laboratoře ESET pouze podezřelé soubory. Pokud se infiltrace nachází v souborech s konkrétními příponami, jako například .doc nebo .xls, nikdy se neodesílá jejich obsah. Mezi výjimky můžete přidat další přípony souborů, jejichž obsah nechcete odesílat.


note

Více informací o zasílaných datech naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Můžete se rozhodnout ESET LiveGrid® nezapínat

Nepřijdete tím o žádnou funkci, ale v některých případech může ESET Smart Security Premium reagovat na nové hrozby se zpožděním, než kdyby byl ESET LiveGrid® aktivní. Pokud jste měli zapnutý ESET LiveGrid® a nyní jste jej vypnuli, může se stát, že v počítači jsou již připraveny datové balíčky k odeslání. Tyto balíčky se ještě odešlou při nejbližší příležitosti. Po vypnutí systému se již nové balíčky vytvářet nebudou.


note

Více informací o technologii ESET LiveGrid® naleznete ve slovníku pojmů.

Názorné ukázky, jak zapnout nebo vypnout ESET LiveGrid® v produktu ESET Smart Security Premium máme k dispozici v Databázi znalostí v angličtině a několika dalších jazycích.


Konfigurace cloudové ochrany v Rozšířeném nastavení produktu

Nastavení ESET LiveGrid® a ESET LiveGuardnaleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném v hlavním okně programu po stisknutí klávesy F5) v sekci Detekční jádro > Cloudová ochrana.

Zapnout reputační systém ESET LiveGrid® (doporučeno) – reputační systém ESET LiveGrid® zvyšuje účinnost anti-malwarových řešení ESET ověřováním souborů vůči cloudové databázi povolených a zakázaných souborů.

Zapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid® – po aktivování se budou do laboratoří ESET k analýze odesílat relevantní data (popsáno níže v sekci Odesílání vzorků) spolu se statistikami a hlášeními o pádech.

Zapnout ESET LiveGuard – ESET LiveGuard zajišťuje další vrstvu ochrany využitím sandboxu k analyzování a detekci dosud neznámých hrozeb. ESET LiveGuard je možné zapnout pouze v případě, kdy je aktivní ESET LiveGrid®.

Odesílat informace o pádech a diagnostická data – po aktivování ESET LiveGrid® se budou odesílat diagnostická data, jako jsou informace o pádech a výpisy obsahu paměti jednotlivých modulů. Doporučujeme ponechat tuto funkci zapnutou, abyste pomohli firmě ESET diagnostikovat problémy, vylepšovat produkty a zajistit lepší ochranu uživatelů.

Odesílat anonymní statistiky – tímto umožníte společnosti ESET shromažďovat informace o nově detekovaných hrozbách, jako je název hrozby, datum a čas detekce, metoda detekce a přidružená metadata, verze produktu a konfigurace včetně informací o vašem systému.

Kontaktní e-mail (nepovinný údaj) – zadaný kontaktní e-mail se odešle společně s podezřelým souborem a v případě potřeby může být použit pro vyžádání dalších informací. Od společnosti ESET neobdržíte žádnou informaci o zaslaném vzorku, pokud nejsou vyžadovány podrobnější informace k jeho analyzování.

Odesílání vzorků

Ruční odesílání vzorků – umožňuje z kontextového menu, Karantény nebo z části Nástroje > Další nástroje odesílat soubor k analýze do společnosti ESET.

Automatické odesílání detekovaných vzorků

Vyberte, jaké druhy vzorků budete odesílat společnosti ESET k analýze a k vylepšení budoucí detekce (výchozí maximální velikost vzorku je 64 MB). K dispozici jsou následující možnosti:

Všechny detekované vzorky – Všechny objekty detekované Detekčním jádrem (včetně potenciálně nechtěných aplikací, pokud jsou v nastavení skeneru povoleny).

Všechny vzorky kromě dokumentů – všechny detekované objekty kromě Dokumentů (viz níže).

Neodesílat – Detekované objekty nebudou společnosti ESET odeslány.

Automatické odesílání podezřelých souborů

Tyto vzorky budou rovněž poslány společnosti ESET i v případě, že nebudou detekovány detekčním jádrem. Například vzorky, které se vyhnuly detekci těsně, nebo je některý z modulů ochrany ESET Smart Security Premium považuje za podezřelé, případně vykazují nejasné chování (výchozí maximální velikost vzorku je 64 MB).

Spustitelné soubory – zahrnuje následující typy souborů: .exe, .dll, .sys.

Archivy – zahrnuje následující typy souborů: .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip, .gzip, .ace, .arc, .cab.

Skripty – zahrnuje následující typy souborů: .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .ps1.

Ostatní – zahrnuje následující typy souborů: .jar, .reg, .msi, .sfw, .lnk.

Pravděpodobný spam – vybráním této možnosti umožníte zasílání částí nebo celých zpráv, včetně příloh, označených jako spam, k bližší analýze do společnosti ESET. Tímto krokem přispějete k vylepšení globální detekce nevyžádaných e-mailů, a získáte tím, nejen vy, v budoucnu lepší detekci spamu.

Odstranit ze serverů společnosti ESET spustitelné soubory, archivy, skripty, další vzorky a zprávy označené jako pravděpodobný spam – pomocí rozbalovacího menu se rozhodněte, po jaké době se mají odstranit vzorky odeslané k analýze do ESET LiveGuard.

Dokumenty – zahrnují dokumenty Microsoft Office nebo PDF s aktivním obsahem i bez.

Odstranit dokumenty ze serverů společnosti ESET – pomocí rozbalovacího menu se rozhodněte, po jaké době se mají odstranit dokumenty odeslané k analýze do ESET LiveGuard.
arrow_down_home Zobrazit seznam všech dotčených typů dokumentů

Výjimky

Pomocí filtru výjimek můžete vyloučit složky a konkrétní typy souborů z odeslání k analýze (například soubory obsahující citlivé informace jako dokumenty nebo tabulky). Soubory uvedené na seznamu nebudou nikdy odeslány do laboratoří ESET k analýze, i pokud by se v nich nacházel škodlivý kód. Standardně jsou vyloučeny nejrozšířenější typy souborů (.doc, atp.). Do seznamu výjimek můžete přidat vlastní typy souborů.


example

Pro vyloučení souborů stažených z adresy download.domena.cz přejděte v Rozšířeném nastavení do sekce Detekční jádro > Cloudová ochrana > Odesílání vzorků. Na řádku Výjimky klikněte na Změnit a v zobrazeném dialogovém okně a definujte výjimku následovně: .download.domena.cz.

Maximální velikost vzorku (v MB) – Určuje maximální velikost vzorků (1-64 MB).

ESET LiveGuard