ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Správa zařízení

Prostřednictvím tohoto modulu dokáže ESET Smart Security Premium omezit přístup k výměnných médií (CD, DVD, USB aj.). Nastavení umožňuje zablokovat zápis na připojené výměnné médium nebo zablokovat přístup média k zařízení úplně. Omezení se může týkat jednoho nebo i celé skupiny uživatelů. Tuto funkci můžete použít v případě, kdy chcete uživatelům například zabránit připojování výměnných médií k počítači.

Podporovaná externí zařízení:

Datové úložiště (HDD, USB výměnné jednotky),

CD/DVD,

USB tiskárna,

FireWire úložiště,

Zařízení Bluetooth,

Čtečka čipových karet,

Obrazové zařízení,

Modem,

LPT/COM port,

Přenosné zařízení,

Všechny typy zařízení.

Nastavení správy zařízení můžete upravit v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) > Správa zařízení.

Kliknutím na přepínač Zapnout správu zařízení aktivujete funkci Správa zařízení v produktu ESET Smart Security Premium. Pro provedení změn bude potřeba restartovat počítač. Po zapnutí správy zařízení se zpřístupní odkaz Pravidla, prostřednictvím kterého si otevřete editor pravidel.


note

Na každou vytvořenou skupinu zařízení můžete aplikovat rozdílná pravidla. Vytvořte si skupinu zařízení, na kterou se bude aplikovat pravidlo pro Povolení nebo Blokování zápisu. Poté vytvořte druhé pravidlo, které bude blokovat přístup.

Pokud do počítače vložíte externí zařízení, na které se použije pravidlo o blokování, zobrazí se informační okno a přístup k zařízení bude odepřen.