Vynechaná úloha

Môže dôjsť k vynechaniu plánovanej úlohy v prípade, že je počítač napájaný z batérie alebo vypnutý. Z dostupných možností vyberte, kedy sa má úloha opätovne spustiť, ak v naplánovanom čase nebola vykonaná, a kliknite na Ďalej:

Vykonať úlohu v najbližšom naplánovanom čase – úloha sa spustí v najbližšom naplánovanom čase, ak bude počítač práve vtedy zapnutý.

Hneď ako to bude možné – úloha sa spustí, keď je počítač zapnutý.

Okamžite, ak od posledného naplánovaného spustenia uplynul stanovený časový interval v hodinách – ide o čas, ktorý uplynul od prvého vynechania úlohy. Ak sa stanovený čas prekročí, úloha sa spustí okamžite.


example

Okamžite, ak od posledného naplánovaného spustenia uplynul stanovený časový interval v hodinách – príklady

Príkladová úloha je nastavená tak, aby sa spúšťala opakovane každú hodinu. Je vybraná možnosť Okamžite, ak od posledného naplánovaného spustenia uplynul stanovený časový interval v hodinách, pričom časový interval je nastavený na dve hodiny. Úloha sa spustí o 13:00 a po jej dokončení počítač prejde do režimu spánku:

Počítač sa prebudí o 15:30. V čase 14:00 bolo vykonanie úlohy prvýkrát vynechané. Od 14:00 uplynulo iba 1,5 hodiny (čo je menej ako 2 hodiny), takže úloha sa spustí opäť o 16:00.

Počítač sa prebudí o 16:30. V čase 14:00 bolo vykonanie úlohy prvýkrát vynechané. Od 14:00 uplynulo už dva a pol hodiny, takže úloha sa spustí okamžite.