Podrobnosti úlohy – aktualizácia

Nastavenie hlavného a alternatívneho profilu pre aktualizáciu umožňuje vykonávať aktualizáciu z dvoch miest. Alternatívny profil bude použitý v prípade, že z prvého sa aktualizáciu nepodarí vykonať. Túto možnosť je možné využiť napríklad pre notebooky, ktoré sú používané v lokálnej LAN sieti a zároveň aj v iných sieťach s pripojením na internet. V prípade neúspešnej aktualizácie z hlavného profilu s nastavením na lokálnu LAN, bude aktualizácia vykonaná z alternatívneho profilu, ktorý bude nastavený pre aktualizáciu priamo zo serverov spoločnosti ESET.