Podrobnosti úlohy – spustenie aplikácie

Táto úloha slúži na plánované spustenie externej aplikácie.

DIALOG_EXEC_APP

Spustiteľný súbor – vyberte spustiteľný súbor kliknutím na ... alebo cestu k súboru aplikácie zadajte manuálne.

Pracovný priečinok – zadajte pracovný adresár aplikácie. Všetky dočasné súbory tohto spustiteľného súboru budú vytvorené v tomto adresári.

Parametre – parametre, s ktorými bude aplikácia spustená (voliteľné).

Kliknite na Dokončiť pre pridanie úlohy.