Načasovanie úlohy

Úloha bude vykonávaná opakovane v určenom časovom intervale. Vyberte interval vykonania úlohy:

Raz – úloha sa vykoná iba raz v presne určenom dátume a čase.

Opakovane – úloha bude vykonávaná opakovane v stanovených intervaloch (hodinách).

Denne – úloha bude vykonávaná opakovane každý deň v určenom čase.

Týždenne – úloha bude vykonaná raz alebo viackrát za týždeň, vo zvolených dňoch a časoch.

Pri udalosti – úloha bude vykonaná v prípade, že nastane zvolená udalosť.

Nespúšťať úlohu, ak je počítač napájaný z batérie – úloha sa nevykoná v čase plánovaného spustenia, ak je počítač napájaný z batérie. To sa vzťahuje aj na počítače napájané neprerušiteľným zdrojom napájania (UPS).