Podrobnosti úlohy

Zadajte názov do textového poľa Názov úlohy, vyberte typ úlohy z roletového menu Typ úlohy a kliknite na Ďalej:

Spustenie externej aplikácie – výber aplikácie, ktorá má byť spustená plánovačom.

Údržba protokolov – v protokoloch môžu zostávať stopy po vymazaných záznamoch. Táto úloha pravidelne optimalizuje záznamy v protokoloch, čím sa zefektívni a zrýchli práca s nimi.

Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača – kontroluje súbory, ktoré sa spúšťajú pri štarte alebo prihlásení do systému.

Vytvorenie záznamu o stave počítača – vytvára záznam o stave počítača cez nástroj ESET SysInspector, ktorý slúži na zhromažďovanie podrobných informácií o systémových súčastiach (napr. ovládače, aplikácie) a posudzuje úroveň rizika každej súčasti.

Manuálna kontrola počítača – vykoná kontrolu diskov, jednotlivých priečinkov a súborov na počítači.

Aktualizácia – zabezpečuje aktualizáciu programových modulov.