Načasovanie úlohy – pri udalosti

Úloha bude vykonávaná pri jednej z nasledujúcich udalostí:

Každé spustenie počítača

Prvé spustenie počítača počas dňa

Modemové pripojenie k internetu/VPN

Úspešná aktualizácia modulov

Úspešná aktualizácia produktu

Prihlásenie používateľa

Detekcia hrozieb

Pri vytváraní plánovanej úlohy spúšťanej pri určitej udalosti vám Plánovač umožňuje nastaviť minimálny časový interval medzi dvoma po sebe nasledujúcimi spusteniami danej úlohy. Napríklad, ak sa prihlasujete na počítač viackrát za deň, nastavením intervalu na 24 hodín sa táto úloha vykoná len pri prvom prihlásení a následne až v nasledujúci deň.