Pridanie alebo úprava výkonnostných vylúčení

V tomto dialógovom okne môžete vylúčiť konkrétnu cestu (k súboru alebo adresáru) v rámci počítača.


note

Výber alebo manuálne zadanie cesty

Požadovanú cestu zvolíte kliknutím na ... v poli Cesta.

V prípade manuálneho zadávania si pozrite príklady formátov vylúčení uvedené nižšie.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Pri vylúčení súborov z kontroly môžu byť použité zástupné znaky pre pokrytie skupiny súborov. Otáznik (?) slúži na nahradenie jedného ľubovoľného znaku a hviezdička (*) nahrádza ľubovoľný reťazec v dĺžke nula až niekoľko znakov.


example

Formát vylúčenia

Ak chcete vylúčiť vo zvolenom adresári všetky súbory a podpriečinky, zadajte cestu k adresáru a použite masku *

V prípade vylúčenia všetkých súborov .doc použite masku *.doc

Ak má názov spustiteľného súboru určitý počet znakov a vy viete s istotou len začiatočný znak (napr. „D“), použite nasledujúci formát:
D????.exe (otázniky zastupujú chýbajúce/neznáme znaky)

Príklady:

C:\Tools\* – cesta musí končiť spätnou lomkou (\) a hviezdičkou (*), ak má označovať, že ide o priečinok a všetok jeho obsah (súbory a podpriečinky) bude vylúčený.

C:\Tools\*.* – funguje rovnako ako C:\Tools\*

C:\Tools – priečinok Tools nebude vylúčený. Z pohľadu kontroly by totiž Tools mohol byť aj názov súboru.

C:\Tools\*.dat – budú vylúčené súbory .dat v priečinku Tools.

C:\Tools\sg.dat – bude vylúčený tento konkrétny súbor v danom umiestnení.


example

Systémové premenné vo vylúčeniach

Pri vytváraní vylúčení z kontroly môžete použiť aj systémové premenné ako %PROGRAMFILES%.

Ak chcete vylúčiť celý priečinok Program Files pomocou príslušnej systémovej premennej, použite pri vytváraní vylúčenia cestu %PROGRAMFILES%\* (nezabudnite na spätnú lomku a hviezdičku na konci).

Ak chcete vylúčiť všetky súbory a priečinky v konkrétnom podadresári v rámci %PROGRAMFILES%, použite cestu %PROGRAMFILES%\Vyluceny_podadresar\*

arrow_down_home Rozbaliť zoznam podporovaných systémových premenných


important

Zástupné znaky uprostred zadávanej cesty nie sú podporované

Používanie zástupných znakov uprostred zadávanej cesty (napríklad C:\Tools\*\Data\file.dat), môže fungovať, ale pre výkonnostné vylúčenia nie je oficiálne podporované. Prečítajte si náš článok Databázy znalostí, kde nájdete podrobnejšie informácie.

V prípade vylúčení detekcií neplatia žiadne obmedzenia pre používanie zástupných znakov uprostred zadávanej cesty.


example

Poradie vylúčení

Prioritu vylúčení nie je možné nastaviť či meniť pomocou šípok alebo tlačidiel nahor/nadol (ako napr. v prípade pravidiel firewallu, ktoré sú spúšťané smerom zhora nadol).

Keď sa pri kontrole uplatní prvé zodpovedajúce pravidlo, ďalšie pravidlo nebude vyhodnocované.

Čím menej pravidiel, tým lepší výkon kontroly.

Vyhnite sa vytváraniu súbežných pravidiel.