Formát vylúčenia cesty

Pri vylúčení súborov z kontroly môžu byť použité zástupné znaky pre pokrytie skupiny súborov. Otáznik (?) slúži na nahradenie jedného ľubovoľného znaku a hviezdička (*) nahrádza ľubovoľný reťazec v dĺžke nula až niekoľko znakov.


example

Formát vylúčenia

Ak chcete vylúčiť vo zvolenom adresári všetky súbory a podpriečinky, zadajte cestu k adresáru a použite masku *

V prípade vylúčenia všetkých súborov .doc použite masku *.doc

Ak má názov spustiteľného súboru určitý počet znakov a vy viete s istotou len začiatočný znak (napr. „D“), použite nasledujúci formát:
D????.exe (otázniky zastupujú chýbajúce/neznáme znaky)

Príklady:

C:\Tools\* – cesta musí končiť spätnou lomkou (\) a hviezdičkou (*), ak má označovať, že ide o priečinok a všetok jeho obsah (súbory a podpriečinky) bude vylúčený.

C:\Tools\*.* – funguje rovnako ako C:\Tools\*

C:\Tools – priečinok Tools nebude vylúčený. Z pohľadu kontroly by totiž Tools mohol byť aj názov súboru.

C:\Tools\*.dat – budú vylúčené súbory .dat v priečinku Tools.

C:\Tools\sg.dat – bude vylúčený tento konkrétny súbor v danom umiestnení.


example

Systémové premenné vo vylúčeniach

Pri vytváraní vylúčení z kontroly môžete použiť aj systémové premenné ako %PROGRAMFILES%.

Ak chcete vylúčiť celý priečinok Program Files pomocou príslušnej systémovej premennej, použite pri vytváraní vylúčenia cestu %PROGRAMFILES%\* (nezabudnite na spätnú lomku a hviezdičku na konci).

Ak chcete vylúčiť všetky súbory a priečinky v konkrétnom podadresári v rámci %PROGRAMFILES%, použite cestu %PROGRAMFILES%\Vyluceny_podadresar\*

arrow_down_home Rozbaliť zoznam podporovaných systémových premenných