Zoznam pravidiel firewallu

Zoznam pravidiel firewallu je dostupný cez Rozšírené nastavenia (F5) > Ochrana siete > Firewall > Pokročilé po kliknutí na tlačidlo Upraviť vedľa popisu Pravidlá.

Stĺpce

Názov – názov pravidla.

Zapnutý – zobrazuje, či je pravidlo aktívne alebo neaktívne; príslušným prepínacím tlačidlom je možné aktivovať a deaktivovať pravidlo.

Protokol – internetový protokol, pre ktorý je pravidlo platné.

Profil – profil firewallu, pre ktorý je pravidlo platné.

Akcia – zobrazuje stav komunikácie po uplatnení pravidla (povolené/zakázané/pýtať sa).

Smer – zobrazuje smer komunikácie (dnu/von/oba).

Lokálna strana – IPv4 alebo IPv6 adresa/rozsah adries/podsieť a port lokálneho počítača.

Vzdialená strana – IPv4 alebo IPv6 adresa/rozsah adries/podsieť a port vzdialeného počítača.

Aplikácia – aplikácia, pre ktorú bude pravidlo platiť.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Ovládacie prvky

Pridaťpridanie nového pravidla.

Upraviť – úprava existujúceho pravidla.

Odstrániť – odstránenie existujúceho pravidla.

Kopírovať – vytvorenie kópie vybraného pravidla.

Zobraziť vstavané (predvolené) pravidlá – pravidlá prednastavené programom ESET Smart Security Premium, ktoré povoľujú alebo blokujú konkrétne komunikácie. Tieto pravidlá môžete deaktivovať, ale nemôžete ich zmazať.

UP_DOWN Navrch/Vyššie/Nižšie/Naspodok – šípky, ktoré vám jednoducho umožňujú meniť prioritu pravidiel v zozname (pravidlá sú uplatňované odhora smerom nadol).


note

Kliknite na ikonu lupy ICON_SCAN vpravo hore pre vyhľadanie pravidla podľa názvu, protokolu alebo portu.