Zmena aplikácie

Firewall detegoval zmenu aplikácie, ktorá už v minulosti nadväzovala komunikáciu z vášho počítača. Aplikácia mohla byť zmenená napríklad aktualizáciou na novšiu verziu. K zmene aplikácie však mohlo dôjsť aj v dôsledku nebezpečnej infiltrácie. Ak si nie ste vedomý legitímneho dôvodu zmeny aplikácie, odporúčame komunikáciu aplikácie zakázať a následne spustiť kontrolu počítača s použitím najnovšej verzie detekčného jadra.