Zistená nová sieť

Keď sa objaví nová sieť, ESET Smart Security Premium pre ňu v predvolenom nastavení použije konfiguráciu zo systému Windows. Ak chcete, aby sa pri nájdení novej siete zobrazilo dialógové okno, v časti Známe siete nastavte pre typ ochrany nových sietí možnosť pýtať sa používateľa. V prípade detekcie pripojenia do novej siete tak bude používateľ vyzvaný, aby zvolil úroveň ochrany pre danú sieť. Toto nastavenie bude použité na pripojenia ku všetkým vzdialeným počítačom z danej siete.

V zobrazenom dialógovom okne Nastavenie ochrany siete si môžete vybrať jednu z nižšie uvedených možností:

Áno – pre dôveryhodnú sieť (domácu alebo pracovnú sieť). Váš počítač a zdieľané súbory uložené na počítači budú viditeľné zo siete a systémové prostriedky budú dostupné pre ostatných používateľov v sieti. Toto nastavenie odporúčame použiť pri bezpečných lokálnych sieťach.

Nie – pre nedôveryhodné siete (verejné siete). Súbory a priečinky uložené vo vašom systéme nebudú zdieľané ani viditeľné pre ostatných používateľov v sieti a zdieľanie systémových prostriedkov bude deaktivované. Toto nastavenie odporúčame použiť pri pripojení k bezdrôtovým sieťam.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

Ak je sieť nastavená ako dôveryhodná, jej podsiete sa automaticky považujú za dôveryhodné.