Prvá kontrola po inštalácii

Keď po inštalácii ESET Smart Security Premium v programe po prvýkrát prebehne aktualizácia, automaticky sa spustí kontrola počítača na prítomnosť malvéru.

Kontrolu počítača môžete spustiť aj manuálne z hlavného okna programu, a to kliknutím na Kontrola počítača > Skontrolovať váš počítač. Bližší popis ku kontrole počítača sa nachádza v kapitole Kontrola počítača.

SCANNER_MAIN