Nastavenie aktualizácií

Základné možnosti aktualizácie sú dostupné v Rozšírených nastaveniach (F5) v časti Aktualizácia > Základné. Nastavenie aktualizácie pozostáva zo špecifikácie zdroja aktualizácie, teda z nastavenia aktualizačných serverov a autentifikácie voči týmto serverom.

icon_section Základné

Aktuálne používaný aktualizačný profil (pokiaľ nie je nastavený iný v sekcii Rozšírené nastavenia > Firewall > Známe siete) je zobrazený v roletovom menu Vybrať predvolený aktualizačný profil.

Na vytvorenie nového profilu prejdite do sekcie Aktualizačné profily.

Automatické prepínanie profilu – umožňuje, aby sa aktualizačný profil automaticky prepínal v závislosti od siete.

V prípade problémov so sťahovaním aktualizácií detekčného jadra alebo modulov kliknite na tlačidlo Vyčistiť pre vyčistenie dočasných aktualizačných súborov/vyrovnávacej pamäte.

Vrátenie zmien modulov

Ak máte podozrenie, že nová aktualizácia detekčného jadra alebo programových modulov môže byť nestabilná alebo poškodená, môžete program vrátiť späť do predchádzajúceho stavu a zakázať aktualizácie na určený časový interval.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Pre správne fungovanie aktualizácií je nevyhnutné mať všetky parametre nastavené správne. Ak používate firewall, treba zaistiť, aby mal program ESET povolenú komunikáciu cez internet (napríklad HTTP komunikáciu).

icon_section Profily

V prípade potreby si môžete vytvoriť pre každú situáciu samostatný aktualizační profil s rozdielnou konfiguráciou. Možnosť vytvorenia alternatívneho profilu aktualizácie je užitočná predovšetkým pre používateľov, ktorí veľa cestujú a pripájajú sa do rozdielnych sietí.

Roletové menu Vyberte profil na úpravu zobrazuje momentálne vybraný profil. Predvolenou možnosťou je Môj profil. Vytvoriť nový profil je možné prostredníctvom tlačidla Upraviť vedľa položky Zoznam profilov. Zadajte Názov profilu a kliknite na Pridať.

icon_section Aktualizácie

Predvolenou možnosťou v roletovom menu Typ aktualizáciePriebežné aktualizácie, ktoré zabezpečujú priebežné sťahovanie aktualizačných súborov zo serverov spoločnosti ESET tak, aby pritom čo najmenej zaťažovali sieť. Predbežné aktualizácie sú aktualizácie, ktoré prešli dôkladným interným testovaním a budú čoskoro dostupné širokej verejnosti. Výhodou povolenia predbežných aktualizácií je možnosť prístupu k najnovším metódam detekcie a rôznym opravám. Treba však mäť na pamäti, že predbežné aktualizácie nemusia byť vždy dostatočne stabilné a v žiadnom prípade by preto NEMALI byť používané na produkčných serveroch a pracovných staniciach, pri ktorých sa vyžaduje maximálna stabilita a dostupnosť.

Upozorniť pred sťahovaním aktualizácií – v prípade dostupnosti aktualizácie program zobrazí upozornenie, v ktorom môžete stiahnutie aktualizačných súborov potvrdiť alebo zamietnuť.

Upozorniť, ak veľkosť aktualizácie presiahne (kB) – ak veľkosť aktualizačného súboru presiahne zadanú hodnotu, program zobrazí potvrdzovacie dialógové okno. Ak je veľkosť aktualizačného súboru nastavená na 0 kB, program bude dialógové okno zobrazovať vždy.

Nezobrazovať upozornenie o úspešnej aktualizácii – vypne zobrazovanie upozornenia v pravom dolnom rohu obrazovky. Použitie tejto možnosti je užitočné hlavne v prípadoch, keď je na počítači spustená aplikácia na celú obrazovku, ako je napríklad počítačová hra a pod. Ak by ste chceli vypnúť zobrazovanie všetkých oznámení na obrazovke, aktivujte Herný režim.

Aktualizácie modulov

Povoliť častejšie aktualizácie detekčných signatúr – umožňuje kratší časový interval medzi aktualizáciami detekčného jadra. Vypnutie tohto nastavenia môže mať negatívny vplyv na účinnosť detekcie.

Aktualizácie produktu

Aktualizácie programových funkcií – automatické inštalovanie nových verzií produktu ESET Smart Security Premium.

icon_section Možnosti pripojenia

Ak chcete na sťahovanie aktualizácií využívať proxy server, prečítajte si kapitolu Možnosti pripojenia.