Možnosti pripojenia

Pre prístup k nastaveniam proxy servera pre zvolený aktualizačný profil prejdite v Rozšírených nastaveniach (F5) do sekcie Aktualizácia a následne kliknite na Profily > Aktualizácie > Možnosti pripojenia. Kliknite na roletové menu vedľa popisu Režim proxy a označte jednu z nasledujúcich možností:

Nepoužívať proxy server

Pripojenie prostredníctvom proxy servera

Použiť globálne nastavenie proxy servera

Po označení možnosti Použiť globálne nastavenie proxy servera budú použité globálne nastavenia, ktoré sa nachádzajú v rozšírených nastaveniach v sekcii Nástroje > Proxy server.

Po označení možnosti Nepoužívať proxy server používateľ explicitne definuje, že pri aktualizácii ESET Smart Security Premium nemá byť použitý žiadny proxy server.

Možnosť Pripojenie prostredníctvom proxy servera označte v týchto prípadoch:

Na aktualizáciu produktu ESET Smart Security Premium sa používa iný proxy server ako ten, ktorý je zadaný v časti Nástroje > Proxy server. Pri tejto konfigurácii by mali byť údaje nového proxy servera špecifikované v príslušných poliach. Je potrebné zadať adresu Proxy servera, komunikačný Port (predvolene 3128), prípadne tiež Prihlasovacie menoHeslo.

Proxy server používaný pri aktualizácii ESET Smart Security Premium je iný ako globálne nastavený proxy server.

Váš počítač je pripojený na internet cez proxy server. Nastavenia sú prevzaté z prehliadača Internet Explorer počas inštalácie programu, no ak dôjde po čase k zmene v nastaveniach proxy servera (napríklad v dôsledku zmeny sprostredkovateľa internetového pripojenia – ISP), bude potrebné skontrolovať nastavenia proxy v tejto sekcii. V opačnom prípade nebude automaticky prebiehať sťahovanie aktualizácií z aktualizačných serverov.

Pri štandardnej inštalácii je prednastavená možnosť Použiť globálne nastavenie proxy servera.

Použiť priame pripojenie, ak proxy nie je k dispozícii – ak bude proxy nedostupné, bezpečnostný produkt ESET sa automaticky pokúsi pripojiť k aktualizačným serverom bez použitia proxy.


note

Polia Prihlasovacie meno a Heslo sú v tejto sekcii špecifické pre proxy server. Vyplňte ich len v tom prípade, že pre prístup na proxy server sa vyžaduje zadanie prihlasovacieho mena a hesla. Tieto údaje preto nevypĺňajte, ak na prístup k internetu cez proxy server nie je potrebné heslo.