Aktualizácie produktu

Sekcia Aktualizácie produktu umožňuje inštalovať nové aktualizácie funkcií.

Aktualizácie funkcií prinášajú do programu nové alebo upravujú už existujúce funkcie z predchádzajúcich verzií. Môžu prebiehať automaticky bez zásahu používateľa alebo s informovaním a výzvou na ich potvrdenie od používateľa. Po nainštalovaní aktualizácie programových funkcií môže byť potrebný reštart počítača.

Aktualizácie programových funkcií – ak je toto nastavenie zapnuté, aktualizácie funkcií budú prebiehať automaticky.