Aktualizácia programu

Pravidelná aktualizácia programu ESET Smart Security Premium je základným predpokladom pre zaistenie maximálnej úrovne ochrany vášho počítača. Modul aktualizácie zabezpečuje, aby bol program vždy aktuálny, a to z hľadiska jednotlivých programových, ako aj systémových súčastí.

V sekcii Aktualizáciahlavnom okne programu je zobrazený aktuálny stav aktualizácie vrátane informácie o dátume a čase poslednej úspešnej aktualizácie, prípadne aj o dostupnosti novej aktualizácie.

Popri automatických aktualizáciách môžete kedykoľvek použiť tlačidlo Overiť dostupnosť aktualizácií na manuálne spustenie aktualizácie. Pravidelné aktualizovanie programových modulov a súčastí je z pohľadu zaistenia komplexnej ochrany pred škodlivým kódom nevyhnutnosťou. Nastaveniu a funkčnosti aktualizácií preto treba venovať zvýšenú pozornosť. Bezpečnostný produkt ESET môže dostávať aktualizácie až po jeho aktivovaní pomocou licenčného kľúča. Ak ste svoje licenčné údaje nezadali počas inštalácie, budete svoj produkt musieť aktivovať dodatočne vložením licenčného kľúča, aby ste zabezpečili prístup k aktualizačným serverom spoločnosti ESET.


note

Váš licenčný kľúč vám bol zaslaný na vašu e-mailovú adresu po zakúpení produktu ESET Smart Security Premium.

PAGE_UPDATE

Aktuálna verzia – zobrazuje číslo verzie produktu, ktorú máte aktuálne nainštalovanú.

Posledná úspešná aktualizácia – zobrazuje dátum, keď sa program naposledy úspešne aktualizoval. Ak nie je zobrazený aktuálny dátum, programové moduly môžu byť zastarané.

Posledné úspešné overenie dostupnosti aktualizácií – zobrazuje dátum, keď bola naposledy úspešne skontrolovaná dostupnosť aktualizácií.

Zobraziť všetky moduly – zobrazuje zoznam nainštalovaných programových modulov.

Po kliknutí na Overiť dostupnosť aktualizácií program skontroluje, či nie je k dispozícii novšia verzia ESET Smart Security Premium.


Priebeh aktualizácie

Po kliknutí na Overiť dostupnosť aktualizácií sa spustí proces sťahovania aktualizácie. Zároveň sa zobrazí indikátor priebehu sťahovania a zostávajúci čas do konca procesu. Ak chcete aktualizáciu zastaviť, môžete kliknúť na tlačidlo Zrušiť aktualizáciu.

PAGE_UPDATE_02


important

Za normálnych okolností v okne Aktualizácia uvidíte zelený symbol, ktorý označuje, že program je aktuálny. Ak tomu tak nie je, program nie je aktualizovaný a zvyšuje sa riziko napadnutia škodlivým kódom. Odporúčame vám v takomto prípade programové moduly čo najskôr aktualizovať.


Neúspešná aktualizácia

Ak sa vám zobrazí správa o neúspešnej aktualizácii modulov, zlyhanie aktualizácie môže byť zapríčinené nasledujúcimi problémami:

1.Neplatná licencia – licencia použitá na aktiváciu je neplatná alebo jej platnosť uplynula. Ak chcete zadať nový licenčný kľúč, v hlavnom okne programu kliknite na Pomocník a podpora > Zmeniť licenciu.

2.Pri sťahovaní aktualizačných súborov nastala chyba – najčastejším problémom je nesprávne nastavenie internetového pripojenia. Odporúčame, aby ste si skontrolovali pripojenie na internet (otvorením akejkoľvek webovej stránky v internetovom prehliadači). Ak sa webová stránka nenačíta, počítač pravdepodobne nie je pripojený na internet alebo má problémy s pripojením. Uistite sa tiež, že váš poskytovateľ internetových služieb nemá výpadok pripojenia.

PAGE_UPDATE_03


important

Po úspešnej aktualizácii programu ESET Smart Security Premium na novú verziu vám odporúčame reštartovať počítač, aby ste sa uistili, že všetky programové moduly sú skutočne aktualizované. Pri bežnej pravidelnej aktualizácii produktu nie je reštart počítača potrebný.


note

Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí spoločnosti ESET: Čo robiť, ak aktualizácia modulov nebola úspešná a skončila chybou.