Používateľské rozhranie

Ak chcete upraviť nastavenia grafického používateľského rozhrania produktu (GUI), v hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Rozšírené nastavenia (F5) > Používateľské rozhranie.

V sekcii Prvky používateľského rozhrania môžete nastaviť vizuálnu stránku programu a použité efekty.

Odinštalovaniu alebo neoprávneným zmenám v konfigurácii vášho bezpečnostného produktu ESET môžete predchádzať prostredníctvom ochrany nastavení heslom, ktorú nastavíte v časti Nastavenia prístupu.


note

Možnosti na zmenu správania systémových oznámení, upozornení pri detekcii a stavov aplikácie nájdete v sekcii Oznámenia.