Nastavenia prístupu

Správne nastavenie ESET Smart Security Premium je veľmi dôležité pre zachovanie celkovej bezpečnosti vášho systému. Neoprávnené zmeny nastavení môžu vystaviť systém nebezpečenstvu a ohroziť tým stabilitu a ochranu vášho systému. Aby ste predišli neoprávneným zmenám nastavení alebo neželanému odinštalovaniu produktu, rozšírené nastavenia ESET Smart Security Premium sa dajú ochrániť heslom.

Ak si chcete nastaviť heslo na ochranu prístupu k nastaveniam a na ochranu pred neoprávneným odinštalovaním ESET Smart Security Premium, kliknite na možnosť Nastaviť vedľa popisu Nastavenia chránené heslom.


note

Ak máte aktivovanú ochranu rozšírených nastavení programu a pokúsite sa o prístup k týmto nastaveniam, zobrazí sa vám okno s výzvou na zadanie príslušného hesla. Ak ste toto heslo zabudli alebo stratili, kliknite na možnosť Obnoviť heslo a následne zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri nákupe/registrácii licencie. Spoločnosť ESET vám na túto adresu zašle e-mail s overovacím kódom a inštrukciami, ako obnoviť vaše heslo.

Ako obnoviť prístup k rozšíreným nastaveniam

Ak chcete zmeniť heslo, kliknite na možnosť Zmeniť heslo vedľa popisu Ochrana nastavení heslom.

Ak chcete odstrániť heslo, kliknite na možnosť Odstrániť vedľa popisu Ochrana nastavení heslom.

CONFIG_PASSWORD