Informácie o aktualizácii

Informácie o aktualizácii systému Windows. Vo vrchnej časti okna sa zobrazuje názov, číslo aktualizácie, priorita a popis problému, ktorý aktualizácia rieši.