Dialógové okno – Systémové aktualizácie

Ak sú pre váš operačný systém dostupné aktualizácie, ESET Smart Security Premium vás na to upozorní v hlavnom okne programu. Po kliknutí na možnosť Viac informácií sa zobrazí okno s aktualizáciami systému.

Okno Aktualizácie systému zobrazuje dostupné aktualizácie, ktoré je možné stiahnuť a nainštalovať. Vedľa názvu aktualizácie je zobrazená jej priorita.

Dvojitým kliknutím na riadok v zozname sa zobrazí okno Informácie o aktualizácii s dodatočnými informáciami.

Kliknutím na Spustiť aktualizáciu systému sa začne sťahovanie a inštalácia aktualizácií operačného systému.