Oznámenia

Nastavenia oznámení produktu ESET Smart Security Premium môžete spravovať v sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Oznámenia. Konfigurovať môžete nasledujúce typy oznámení:

Stavy aplikácie – oznámenia, ktoré sa zobrazujú v hlavnom okne programu v sekcii Domov.

Oznámenia na ploche – oznámenia, ktoré sa zobrazujú v podobe malého kontextového okna vedľa systémového panela úloh.

Interaktívne upozornenia – výstražné upozornenia a okná správ, ktoré si vyžadujú interakciu používateľa.

Preposielanie (e‑mailové oznámenia) – oznámenia zasielané na vopred špecifikovanú e‑mailovú adresu.


CONFIG_NOTIFICATIONS

icon_section Stavy aplikácie

Stavy aplikácie – po kliknutí na možnosť Upraviť môžete vybrať, ktoré stavy aplikácie sa budú zobrazovať v hlavnom okne programu v sekcii Domov.