Rozšírené nastavenia ochrany siete

hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Rozšírené nastavenia (F5) > Ochrana siete.

CONFIG_NETWORK_PROTECTION

icon_section Základné

Známe siete

Viac informácií nájdete v kapitole Známe siete.

Zóny

Zóny predstavujú zoskupenia sieťových adries, ktoré spolu tvoria jednu logickú skupinu. Viac informácií nájdete v kapitole Nastavenie zón.

icon_section Strážca siete

Zapnúť Strážcu siete

Funkcia Strážca siete vám pomáha odhaliť bezpečnostné zraniteľnosti v sieti, napríklad slabé heslo routera či otvorené porty. Poskytuje aj zoznam pripojených zariadení, ktoré sú rozdelené do kategórií podľa typu.

Upozorniť na novoobjavené sieťové zariadenia

Upozorní vás na nové zariadenie zistené vo vašej sieti.