E-mailové protokoly

IMAP a POP3 sú najrozšírenejšie protokoly slúžiace na príjem e‑mailovej komunikácie prostredníctvom e‑mailového klienta. IMAP (Internet Message Access Protocol) je internetový protokol na prijímanie e‑mailov. V porovnaní s protokolom POP3 má niekoľko výhod, napríklad umožňuje viacerým klientom naraz pripojiť sa k tej istej e-mailovej schránke a zachovávať informácie o stave správy (napríklad, či správa bola prečítaná, odstránená alebo či na ňu bolo odpovedané). Modul zabezpečujúci kontrolu sa zavádza pri štarte operačného systému a počas celej doby je zavedený v pamäti.

ESET Smart Security Premium zabezpečuje ochranu týchto protokolov nezávisle od používaného e‑mailového klienta a bez potreby zmeny jeho konfigurácie. Predvolene je všetka komunikácia prostredníctvom protokolov POP3 a IMAP kontrolovaná, bez ohľadu na predvolené čísla portov POP3/IMAP.
Protokol IMAP nie je kontrolovaný. Komunikáciu s Microsoft Exchange Serverom je však možné kontrolovať prostredníctvom modulu integrácie v e‑mailových klientoch, ako je Microsoft Outlook.

Odporúčame ponechať možnosť Zapnúť e‑mailovú ochranu prostredníctvom filtrovania protokolov aktívnu. Nastavenia kontroly protokolov IMAP/IMAPS a POP3/POP3S sú dostupné cez Rozšírené nastavenia > Web a e‑mail > Ochrana e‑mailových klientov > E‑mailové protokoly.

ESET Smart Security Premium podporuje aj kontrolu komunikácie cez protokoly IMAPS (585, 993) a POP3S (995). Pri tejto komunikácii sú prenášané údaje medzi serverom a klientom zašifrované. ESET Smart Security Premium kontroluje komunikáciu využívajúcu protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Program bude kontrolovať komunikáciu len na portoch definovaných v poli Porty používané protokolom IMAP/POP3, pričom nezáleží na verzii operačného systému. V prípade potreby môžu byť pridané aj ďalšie komunikačné porty. Čísla portov sa oddeľujú čiarkou.

Šifrovaná komunikácia je predvolene kontrolovaná. Na zobrazenie nastavení skenera prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia > Web a e‑mail > SSL/TLS.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP