Opätovná kontrola správ

Integrovaný ovládací panel produktu ESET Smart Security Premium v e-mailovom kliente umožňuje používateľom nastaviť rôzne druhy kontroly e-mailových správ. Prostredníctvom možnosti Opätovná kontrola správ je možné zvoliť dva režimy kontroly:

Všetky správy v aktuálnom priečinku – budú kontrolované všetky správy v priečinku, ktorý je aktuálne zobrazený.

Iba vybrané správy – kontrole budú podliehať len správy, ktoré používateľ priamo označil.

Položka Kontrolovať aj správy, ktoré už boli prekontrolované zabezpečí, aby sa do kontroly zahrnuli aj správy, ktoré už boli v minulosti prekontrolované.