Potvrdzovacie dialógové okno

Dialógové okno s možnosťou potvrdenia alebo zamietnutia zvolenej akcie slúži na overenie, či chce používateľ akciu skutočne vykonať. Môžete tak predísť akciám, ktoré ste nastavili nedopatrením.

Zároveň máte možnosť zobrazovanie potvrdzovacích správ úplne vypnúť.