Technická podpora

Keď kontaktujete technickú podporu spoločnosti ESET priamo z produktu ESET Smart Security Premium, máte možnosť odoslať aj údaje o systémových nastaveniach. Ak chcete, aby sa údaje odosielali automaticky, z roletového menu Odoslať systémové nastavenia zvoľte možnosť Vždy odosielať. Ak chcete, aby sa pred odoslaním údajov zobrazovala výzva, vyberte možnosť Spýtať sa pred odoslaním.