Diagnostika

Diagnostika poskytuje výpisy zlyhaní procesov ESET (napr. ekrn). Ak aplikácia prestane fungovať, vygeneruje sa výpis. Toto môže vývojárom pomôcť pri diagnostike a oprave rôznych problémov súvisiacich s ESET Smart Security Premium.

Kliknite na roletové menu vedľa položky Typ výpisu a vyberte jednu z troch dostupných možností:

Vyberte možnosť Žiadny, ak chcete vypnúť túto funkciu.

Skrátený (predvolené) – zaznamená menší súbor užitočných informácií, ktoré môžu pomôcť identifikovať príčinu nečakaného zastavenia aplikácie. Tento druh výpisu môže byť užitočný, keď je obmedzený priestor na disku. Vzhľadom na obmedzené množstvo zahrnutých informácií však nemusia byť analýzou tohto výpisu objavené chyby, ktoré neboli priamo spôsobené procesom bežiacim v čase problému.

Úplný – zaznamená celý obsah systémovej pamäte, keď sa aplikácia nečakane zastaví. Kompletný výpis z pamäte môže obsahovať dáta procesov, ktoré bežali v čase, keď bol výpis zozbieraný.

Cieľový priečinok – priečinok, do ktorého sa pri zlyhaní vygeneruje výpis.

Otvoriť diagnostický priečinok – na otvorenie cieľového adresára v novom okne nástroja Windows Prieskumník kliknite na Otvoriť.

Vytvoriť diagnostický výpis – kliknite na tlačidlo Vytvoriť pre vytvorenie diagnostických súborov výpisu v Cieľovom adresári.

Vytváranie rozšírených protokolov

Zapnúť rozšírené protokoly marketingových správ – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti súvisiace so zasielaním marketingových správ do produktu.

Zapnúť rozšírené protokoly antispamového jadra – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ktoré sa vyskytnú počas antispamovej kontroly. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s Antispamovým jadrom ESET.

Zapnúť rozšírené protokoly jadra Anti-Theft – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Anti-Theft pre umožnenie diagnostiky a riešenia problémov.

Zapnúť rozšírené protokoly ochrany online platieb – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Ochrana online platieb.

Zapnúť rozšírené protokoly kontroly počítača – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ku ktorým dôjde počas kontroly súborov a priečinkov Kontrolou počítača.

Zapnúť rozšírené protokoly správy zariadení – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Správa zariadení. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace so Správou zariadení.

Zapnúť rozšírené protokoly Direct Cloud – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu ESET LiveGrid®. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s ESET LiveGrid®.

Zapnúť rozšírené protokoly ochrany dokumentov – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Ochrana dokumentov, aby bolo možné jednoduchšie diagnostikovať a opraviť prípadné problémy.

Zapnúť rozšírené protokoly ochrany e‑mailových klientov – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti týkajúce sa ochrany e‑mailových klientov a pluginu e‑mailových klientov s cieľom umožniť diagnostiku a riešenie problémov.

Zapnúť rozšírené protokoly jadra – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ku ktorým dochádza v jadre ESET (ekrn).

Zapnúť rozšírené protokoly licencovania – umožňuje zaznamenávať všetku komunikáciu produktu s aktivačnými servermi alebo servermi ESET License Manager spoločnosti ESET.

Zapnúť rozšírené protokoly ESET LiveGuard – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu ESET LiveGuard s cieľom umožniť diagnostiku a riešenie problémov.

Zapnúť sledovanie pamäte – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ktoré pomôžu vývojárom diagnostikovať úniky pamäte.

Zapnúť rozšírené protokoly ochrany siete – umožňuje zaznamenávať všetky sieťové dáta prechádzajúce firewallom vo formáte PCAP. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy týkajúce sa firewallu.

Zapnúť rozšírené protokoly operačného systému – umožňuje zaznamenávať dodatočné informácie o operačnom systéme, ako sú spustené procesy, aktivita procesora a operácie disku. Toto môže pomôcť pri diagnostike a oprave problémov s produktom ESET spustenom na vašom operačnom systéme.

Zapnúť rozšírené protokoly rodičovskej kontroly – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Rodičovskej kontroly. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s Rodičovskou kontrolou.

Zapnúť rozšírené protokoly filtrovania protokolov – umožňuje zaznamenávať všetky dáta prechádzajúce jadrom filtrovania protokolov vo formáte PCAP. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s filtrovaním protokolov.

Zapnúť rozšírené protokoly push správ – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ku ktorým dôjde pri zasielaní push správ.

Zapnúť rozšírené protokoly rezidentnej ochrany súborového systému – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ku ktorým dôjde počas kontroly súborov a priečinkov Rezidentnou ochranou súborového systému.

Zapnúť rozšírené protokoly aktualizačného jadra – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ktoré sa vyskytnú počas procesu aktualizácie. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s aktualizačným jadrom.

Protokoly je možné nájsť v nasledujúcom umiestnení: C:\ProgramData\ESET\ESET Security\Diagnostics\.