Klávesové skratky

Pre rýchlejšiu navigáciu v programe ESET Smart Security Premium je možné použiť aj nasledujúce klávesové skratky:

Klávesové skratky

Akcia

F1

otvorenie pomocníka

F5

otvorenie rozšírených nastavení

Šípka hore/šípka dole

navigácia v položkách roletového menu

TAB

presun na ďalší prvok grafického rozhrania v okne

Shift+TAB

presun na predchádzajúci prvok grafického rozhrania v okne

ESC

zatvorenie aktívneho dialógového okna

Ctrl+U

zobrazenie informácie o licencii ESET a vašom počítači (podrobnosti pre technickú podporu)

Ctrl+R

obnovenie prednastavenej veľkosti a umiestnenia okna programu na obrazovke

ALT + šípka doľava

prechod späť

ALT + šípka doprava

prechod vpred

ALT+Home

prechod na domovskú stránku

Môžete tiež použiť tlačidlá myši na navigáciu dozadu alebo dopredu.