Import a export nastavení

V rámci sekcie Nastavenia môžete importovať alebo exportovať nastavenia programu ESET Smart Security Premium z/do súboru .xml.


note

Ilustrované inštrukcie

Pozrite si náš článok Databázy znalostí s ilustrovanými inštrukciami o tom, ako importovať alebo exportovať nastavenia bezpečnostného produktu ESET pomocou konfiguračného súboru .xml.

Importovanie a exportovanie konfiguračných súborov je potrebné napríklad pri zálohovaní aktuálnych nastavení produktu ESET Smart Security Premium, ku ktorým sa chce používateľ neskôr vrátiť. Export nastavení určite oceníte aj vtedy, keď chcete na viacerých počítačoch použiť jednotné nastavenia. V takom prípade stačí do nainštalovaného programu importovať súbor .xml s nastaveniami.

Ak chcete importovať nastavenia, v hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Import/export nastavení a vyberte možnosť Import nastavení. Zadajte názov konfiguračného súboru alebo kliknutím na ... vyhľadajte súbor, ktorý chcete importovať.

Ak chcete nastavenia exportovať, v hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Import/export nastavení. Vyberte možnosť Export nastavení a zadajte úplnú cestu k súboru s názvom. Kliknutím na ... zvoľte miesto na disku, kam chcete súbor s nastaveniami uložiť.


note

Pri exporte nastavení sa môže objaviť chybové hlásenie, ak nemáte potrebné práva na zápis do príslušného adresára.

IMPORTEXPORT_CONFIG