Vrátiť späť predvolené nastavenia v tejto sekcii

Kliknite na ikonu spätnej šípky ⤴, ak si želáte všetky nastavenia v aktuálne zobrazenej sekcii vrátiť späť na predvolené hodnoty.

Majte na pamäti, že kliknutím na Vrátiť späť na predvolené sa všetky vami vykonané zmeny stratia.

Vrátiť späť obsah tabuliek – po zvolení tejto možnosti sa stratia manuálne aj automaticky pridané pravidlá, úlohy a profily.

Prezrite si aj kapitolu Import a export nastavení.