Kako aktivirati roditeljsku kontrolu za neki račun

Da biste za određeni korisnički račun aktivirali roditeljsku kontrolu, pratite sljedeće korake:

1.Roditeljska je kontrola prema standardnim postavkama u programu ESET Smart Security Premium deaktivirana. Roditeljsku kontrolu možete aktivirati na dva načina:

Kliknite MODULE_INACTIVE u oknu Podešavanje > Sigurnosni alati > Roditeljska kontrola glavnog prozora programa i promijenite stanje roditeljske kontrole u aktivirano.

Pritisnite tipku F5 da biste pristupili stablu Napredno podešavanje, idite na Web i e-pošta > Roditeljska kontrola, a zatim aktivirajte traku klizača pokraj opcije Aktiviraj roditeljsku kontrolu.

2.Kliknite Podešavanje > Sigurnosni alati > Roditeljska kontrola u glavnom prozoru programa. Premda se uz roditeljsku kontrolu pojavljuje stavka Aktivno, roditeljsku kontrolu za željeni račun morate konfigurirati tako da kliknete simbol strelice, a zatim u sljedećem prozoru odaberete Zaštiti djetetov račun ili Roditeljski račun. U sljedećem prozoru odaberite datum rođenja za određivanje razine pristupa i preporučene stranice prikladne za danu dob. Tada će za navedeni korisnički račun biti aktivirana roditeljska kontrola. Ispod naziva računa kliknite Blokirani sadržaj i postavke kako biste prilagodili kategorije koje želite dopustiti ili blokirati na kartici Kategorije. Da biste dopustili ili blokirali prilagođene stranice koje ne odgovaraju određenoj kategoriji, kliknite karticu Iznimke.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL