Kategorije

Označite potvrdni okvir u stupcu Aktivirano pored kategorije da biste je dopustili. Ako ne označite potvrdni okvir, kategorija neće biti dopuštena za ovaj račun.

PANEL_PARENTAL_CATEGORIES

Evo nekih primjera kategorija (grupa) s kojima korisnici možda nisu upoznati:

Razno – Najčešće privatne (lokalne) IP adrese kao što su intranet, 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16 itd. Kad dobijete kod pogreške 403 ili 404, i web stranica će odgovarati toj kategoriji. Kad dobijete kôd pogreške 403 ili 404, i web stranica odgovarat će toj kategoriji.

Nije razriješeno – Ta kategorija obuhvaća web stranice koje nisu razriješene zbog pogreške pri spajanju sa bazom podataka roditeljske kontrole.

Nekategorizirano – Nepoznate web stranice koje još nisu u bazi podataka roditeljske kontrole.

Dinamičko – Web stranice koje preusmjeravaju na druge stranice na drugim web stranicama.