Korisnički računi

Ova postavka je dostupna pod Napredno podešavanje (F5) > Web i e-pošta > Roditeljska kontrola > Korisnički računi > Uredi.

U ovom odjeljku možete povezati Windows korisničke račune kojima se koristi Roditeljska kontrola za određene korisnike kako bi se ograničio njihov pristup neprikladnom ili štetnom sadržaju na internetu.

Stupci

Windows račun – Ime korisnika.

Aktivirano – Kada se aktivira ta opcija, aktiviraju se roditeljske kontrole za određeni korisnički račun.

Domena – Naziv korisnikove domene.

Rođendan – Dob korisnika kojemu taj račun pripada.

Kontrolni elementi

Dodaj – Prikazat će se prozor Rad s korisničkim računima.

Uredi – Ta opcija omogućuje vam uređivanje odabranih računa.

Izbriši – Brisanje odabranog računa.

Osvježi – Ako ste dodali korisnički račun, ESET Smart Security Premium može osvježiti popis korisničkih računa bez potrebe za ponovnim otvaranjem ovog prozora.