Početak korištenja programa Secure Data

Nakon što se Secure Data postavi, idite na Alati > Secure Data i prikazat će se zaslon s dostupnim opcijama šifriranja.

Stvaranje šifriranog virtualnog pogona

Šifriranje izmjenjivog pogona

essp_Secured_Data_actions