Instalacija programa Secure Data

Secure Data kao dio programa ESET Smart Security Premium

Nakon instalacije i aktivacije programa ESET Smart Security Premium imat ćete opciju aktivacije programa Secure Data uz druge funkcije. Kliknite Aktiviraj pored stavke Secure Data da biste aktivirali Secure Data.

Ako napustite zaslon dobrodošlice bez aktivacije programa Secure Data, možete aktivirati funkciju šifriranja u odjeljku Podešavanje > Sigurnosni alati programa ESET Smart Security Premium klikom stavke Secure Data.


note

Ne možete instalirati ESET Endpoint Encryption na istom računalu na kojem je već instaliran program Secure Data.