Introduktion till ESET SysInspector

ESET SysInspector är ett program som inspekterar datorn noggrant och visar insamlade data på ett omfattande sätt. Information om installerade drivrutiner och program, nätverksanslutningar eller viktiga registerposter kan hjälpa dig utreda misstänkta beteenden i systemet på grund av problem med program eller maskinvara, eller infektion med skadlig kod.

Du kan komma åt ESET SysInspector på två sätt:

1.Från den integrerade versionen i ESET Security-lösningar för Windows.

2.Genom att hämta den fristående versionen (SysInspector_nt64_sve.exe) kostnadsfritt.

Båda versionerna har identiska funktioner och har samma programkontroller. Den enda skillnaden är hanteringen av utdata. De fristående och integrerade versionerna exporterar systemavbildningar till en .xml-fil och sparar dem på disken. Det integrerade versionen gör det dock möjligt att lagra systemavbildningar direkt i Verktyg > ESET SysInspector (utom ).

ESET SysInspector ingår i flera ESET-produkter som ESET Internet Security eller ESET Endpoint Security.

Det tar en liten stund för ESET SysInspector att genomsöka datorn. Det kan ta från tio sekunder upp till ett par minuter beroende på maskinvarukonfigurationen, operativsystemet och antalet program som installerats på datorn.