ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Webový strážca

Webový strážca umožňuje deťom spoznávať internet, no zároveň ich priateľským spôsobom chráni pred prístupom k nevhodnému obsahu. Zadajte vek vášho dieťaťa, na základe ktorého ESET Parental Control for Android automaticky určí, ktoré kategórie webových stránok budú pri surfovaní na internete pre dieťa dostupné. Napríklad obsah spadajúci do kategórií hazardné hry a pornografia je predvolene blokovaný.

Podľa veku dieťaťa sa kategórie stránok zobrazia v troch prednastavených zoznamoch. Jednotlivé kategórie webových stránok sú označené ako vhodné icon_unlimited alebo ako nevhodné icon_blocked. Rodičia môžu tieto nastavenia meniť, ak chcú povoliť alebo zakázať prístup k niektorej z uvedených kategórií. Prvotné nastavenie je nakonfigurované na základe veku dieťaťa.

webguard

Keď sa dieťa pokúsi navštíviť zakázanú webovú stránku, má možnosť požiadať rodiča o povolenie prístupu k danému obsahu. Keď rodič prístup k stránke dieťaťu povolí, vo Webovom strážcovi sa automaticky vytvorí výnimka pre povolenie daného obsahu. Vytvorená výnimka sa však vzťahuje len na konkrétnu webovú stránku, pre ktorú poslalo dieťa požiadavku. Výnimky pre konkrétne webové stránky môžete vytvoriť aj cez Reporty Webového strážcu, ktoré nájdete v hlavnom menu three_dots_menu aplikácie po zvolení možnosti Reporty alebo v e‑mailoch týkajúcich sa histórie prehliadania webu, ktoré sú zasielané rodičom.

Na základe predvolených nastavení je funkcia Webový strážca zapnutá a podporuje nasledujúce prehliadače: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Opera mini, Vewd Browser, Dolphin, Mint, Silk, Microsoft Edge a prehliadač Samsung.


note

Blokovanie

Ak vypnete blokovanie nevhodných webových stránok, ale ponecháte Webového strážcu zapnutého, monitorovanie bude stále aktívne a nevhodné webové stránky budú zobrazené v sekcii Reporty -> Webový strážca -> Návštevy nevhodných stránok.

Vynútenie bezpečného vyhľadávania


warning

Podpora

Funkcia Bezpečné vyhľadávanie, ktorá je súčasťou aplikácie ESET Parental Control for Android, je dostupná len na systéme Android 4.3 a novších verziách.

Funkcia Bezpečné vyhľadávanie v aplikácii ESET Parental Control for Android filtruje výsledky vyhľadávania v prehliadačoch (Google, Yandex, Bing, Yahoo, DuckDuckGo). Ak je táto funkcia aktivovaná, ESET Parental Control for Android bude z výsledkov vyhľadávania filtrovať a odstraňovať nevhodný obsah, ktorý by sa inak vašim deťom pri použití internetových vyhľadávačov zobrazil. Vaše deti tak pri vyhľadávaní informácií na internete neprídu do kontaktu s obsahom, ktorý pre ne nie je určený.