ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Strážca aplikácií

Prostredníctvom Strážcu aplikácií môžu rodičia dohliadať na to, ktoré aplikácie dieťa smie používať a ako dlho. Zoznam aplikácií je stiahnutý z mobilného zariadenia dieťaťa. Môžete si vybrať z piatich prednastavených vekových skupín s predvolenými hodnotami pre blokovaný a povolený obsah alebo si nastavenia prispôsobiť podľa vlastných predstáv.

Blokovanie nevhodných aplikácií – vďaka tejto funkcii môžu byť rodičia skutočne pokojní, keďže ich deťom je umožnený prístup len k aplikáciám, ktoré sú vhodné pre ich vekovú skupinu. Aplikácie, ktoré pre dieťa z hľadiska veku nie sú vhodné, sú automaticky blokované.

Aplikácie – aplikácie sú rozdelené do troch kategórií:

Neobmedzené icon_unlimited – tieto aplikácie sú vždy povolené a deti ich môžu používať hocikedy.

Blokované icon_blocked – tieto aplikácie sú vždy blokované a prístup k ním je zakázaný.

Časovo obmedzené icon_timelimited – tieto aplikácie sú vhodné a deti ich môžu používať, rodičia však môžu na ich používanie nastaviť časový limit. Môže ísť napríklad o hry a aplikácie určené na zábavu.

Môžete meniť kategórie aplikácií, prezrieť si všetky nainštalované aplikácie a filtrovať ich podľa kategórií. Ak chcete zmeniť kategóriu aplikácie, ťuknite na danú aplikáciu a vyberte požadovanú kategóriu.

Obmedziť čas pre aplikácie – keď je táto možnosť zapnutá, na časovo obmedzené aplikácie sa uplatňujú nastavené časové limity. Zoznam časovo obmedzených aplikácií icon_timelimited môžete nájsť v časti Aplikácie.

Časové limity – dostupné len v tom prípade, ak ste zapli možnosť Obmedziť čas pre aplikácie. Táto funkcia vám umožňuje nastaviť denný limit pre časovo obmedzené aplikácie icon_timelimited.

Ochrana pred vybitím batérie – ak na zariadení vášho dieťaťa klesne úroveň nabitia batérie pod stanovenú úroveň, táto funkcia bude blokovať časovo obmedzené aplikácie, aby sa tak výdrž batérie predĺžila.

Okamžité zablokovanie – táto funkcia vám umožňuje okamžite zablokovať časovo obmedzené aplikácie alebo aj všetky aplikácie na zariadení dieťaťa, a to až do vami určeného dátumu a času.

 

appguard


note

Informácie o konkrétnej aplikácii

1.V zozname aplikácií ťuknite na tú aplikáciu, ktorú chcete spravovať.

2.Ťuknite na informačnú ikonu.

3.Budete presmerovaný do portálu Google Play na stránku venovanú danej aplikácii, kde nájdete príslušné informácie.

Na aplikácie, ktoré sú v rámci Strážcu aplikácií označené ako časovo obmedzené aplikácie, sa uplatňuje denný limit používania. Rodičia môžu dieťaťu povoliť používať tieto aplikácie na zariadení len na určitý obmedzený čas. Na školské dni môžete nastaviť iný časový limit ako na dni voľna a môžete tiež na každý deň v týždni špecifikovať konkrétne hodiny, počas ktorých dieťa môže čerpať stanovený denný limit.

Prázdninový režim vám umožňuje dočasne deaktivovať nastavené časové limity, napríklad počas prázdnin alebo dovolenky. Všetky časové obmedzenia a limity budú neaktívne až do zvoleného dátumu a času.


note

Blokovanie

Ak vypnete blokovanie aplikácií, ale ponecháte Strážcu aplikácií zapnutého, monitorovanie aplikácií bude naďalej aktívne.