ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Manuálne pridanie výnimky

Webovú stránku môžete manuálne zablokovať alebo povoliť tak, že pridáte jej URL adresu do zoznamu výnimiek priamo v aplikácii ESET Parental Control for Android.

1.Prejdite do sekcie Pravidlá > Webový strážca > Výnimky.

2.Ťuknite na ikonu + pre pridanie novej položky.

3.Zadajte URL adresu webovej stránky, ktorú chcete blokovať alebo povoliť.

4.Zvoľte, či má byť daná webová stránka aplikáciou klasifikovaná ako vhodná alebo nevhodná.