ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

História aktivít

História aktivít poskytuje prehľad všetkých aktivít týkajúcich sa obmedzení pre deti v rámci ESET Parental Control for Android. Nájdete tu súhrn všetkých vašich aktivít, vďaka čomu môžete jednoduchšie identifikovať akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu.

Ak nespoznávate niektorú aktivitu, vaše dieťa môže poznať rodičovský PIN alebo vaše heslo do portálu ESET HOME. V takomto prípade odporúčame, aby ste tieto údaje zmenili. Ťuknite na konkrétnu aktivitu a následne na Nastaviť rodičovský PIN alebo Obnoviť heslo.

Aktivity môžete filtrovať podľa kategórií:

Dieťa – aktivity vykonávané na zariadeniach dieťaťa.

Rodič – aktivity vykonávané na zariadeniach rodiča.

Web – aktivity z portálu ESET HOME.

Neznáme – aktivity zo zariadení, na ktorých bol produkt ESET Parental Control for Android odinštalovaný.

Iba podozrivé aktivity – potenciálne podozrivé aktivity. Zvyčajne ide o aktivity, ktoré zmierňujú už aplikované obmedzenia.