Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Reguły

rules_active Ekran Reguły umożliwia włączenie, wyłączenie lub skonfigurowanie dwóch podstawowych funkcji programu, Kontrola dostępu do stron internetowych i Kontrola aplikacji:

Kontrola aplikacji

Kontrola dostępu do stron internetowych