Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kontrola dostępu do stron internetowych

Kontrola dostępu do stron internetowych umożliwia dzieciom korzystanie z Internetu w sposób bezpieczny, dzięki czemu mogą oglądać treści odpowiednie dla danej grupy wiekowej. Kiedy rodzic wprowadzi wiek dziecka, aplikacja ESET Parental Control for Android automatycznie określi kategorie witryn internetowych dostępne dla dziecka podczas przeglądania Internetu. Domyślnie blokowane są na przykład treści pornograficzne i związane z hazardem.

Istnieją trzy zdefiniowane opcje związane z wiekiem dziecka. Każda z tych opcji powoduje oznaczenie kilku kategorii stron internetowych jako odpowiednich icon_unlimited lub nieodpowiednich icon_blocked. Rodzice mogą również modyfikować te ustawienia, aby zezwalać na dostęp do kategorii z listy lub go odmawiać. Początkowa konfiguracja zależy od wieku wybranego dziecka.

webguard

Jeżeli dziecko spróbuje wyświetlić zabronioną stronę internetową, może poprosić o zezwolenie na dostęp do jej zawartości. Kiedy rodzic udzieli zezwolenia, funkcja Kontrola dostępu do stron internetowych utworzy automatycznie wyjątek, aby zezwolić na wyświetlenie tej zawartości. Wyjątki są tworzone tylko w odniesieniu do określonych stron internetowych, o które poprosi dziecko. Wyjątki odnoszące się do określonych witryn internetowych można też tworzyć za pośrednictwem Raportów funkcji Kontrola dostępu do stron internetowych. Są one dostępne na karcie Raporty w menu three_dots_menu lub z poziomu wysyłanych do rodziców wiadomości e-mail zawierających historię przeglądania.

Kontrola dostępu do stron internetowych jest włączona domyślnie i obsługuje następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Opera mini, Vewd Browser, Dolphin, Mint, Silk, Microsoft Edge i przeglądarkę Samsung.


note

Blokowanie

Jeżeli blokowanie dostępu do nieodpowiednich witryn internetowych zostanie wyłączone, a funkcja Kontrola dostępu do stron internetowych pozostanie włączona, monitorowanie stron internetowych będzie nadal aktywne. Nieodpowiednie strony internetowe można będzie wyświetlić, wybierając kolejno Raporty -> Kontrola dostępu do stron internetowych -> Wizyty na nieodpowiednich stronach internetowych.

Wymuszaj bezpieczne wyszukiwanie


warning

Obsługa systemu Android

Funkcja Bezpieczne wyszukiwanie w aplikacji ESET Parental Control for Android jest dostępna tylko w systemie Android 4.3 i późniejszych wersjach.

Funkcja Bezpieczne wyszukiwanie w aplikacji ESET Parental Control for Android filtruje wyniki wyszukiwania z wyszukiwarek (takich jak Google, Yandex, Bing, Yahoo czy DuckDuckGo). Po włączeniu funkcji Bezpieczne wyszukiwanie w aplikacji ESET Parental Control for Android filtrowana jest cała niestosowna zawartość, do której dziecko mogłoby uzyskać dostęp podczas wyszukiwania w Internecie. Dzięki temu dziecko może wyszukiwać materiały w Internecie bez ryzyka wyświetlenia nieodpowiedniej zawartości.