Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kontrola aplikacji

Dzięki Kontroli aplikacji rodzice mogą kontrolować, których aplikacji może używać dziecko i przez jaki czas. Lista aplikacji jest pobierana z urządzenia mobilnego dziecka. Do wyboru jest pięć wstępnie zdefiniowanych grup wiekowych z wartościami domyślnymi dla treści dozwolonej i blokowanej, ale można też dostosować ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Zablokuj nieodpowiednie aplikacje — ta funkcja zapewnia rodzicom spokój, ponieważ wyświetla tylko aplikacje odpowiednie dla ich dzieci na podstawie grupy wiekowej. Aplikacje niewłaściwe dla danej grupy wiekowej mogą być automatycznie blokowane.

Aplikacje — aplikacje są podzielone na trzy kategorie:

Bez ograniczeń icon_unlimited — takie aplikacje są zawsze włączone, a dzieci mogą z nich korzystać cały czas.

Zablokowaneicon_blocked — takie aplikacje są zawsze zablokowane, a dostęp do nich jest ograniczony.

Ograniczone czasowo icon_timelimited — takie aplikacje są odpowiednie i dzieci mogą ich używać, ale rodzice mogą ustawić limit czasowy dotyczący korzystania z nich. Mogą to być na przykład gry i aplikacje rozrywkowe.

Można zmieniać kategorie aplikacji, wyświetlać wszystkie zainstalowane aplikacje oraz filtrować je według różnych kategorii. Aby zmienić kategorię aplikacji, naciśnij wybraną aplikację i wybierz kategorię.

Ogranicz aplikacje — gdy ta opcja jest włączona, do aplikacji ograniczonych czasowo stosowane są limity czasu. Listę aplikacji ograniczonych czasowo icon_timelimited można znaleźć w opcji Aplikacje.

Limity czasu — ta opcja jest dostępna wyłącznie wówczas, gdy włączona jest opcja Ogranicz aplikacje. Umożliwia ustawianie dziennych limitów czasu w odniesieniu do aplikacji ograniczonych czasowo icon_timelimited.

Ochrona baterii — kiedy poziom naładowania baterii w telefonie dziecka spadnie poniżej wybranego progu, funkcja ochrony baterii zablokuje aplikacje ograniczone czasowo, aby umożliwić dłuższe działanie baterii.

Natychmiastowa blokada — powoduje natychmiastowe zablokowanie aplikacji ograniczonych czasowo lub wszystkich aplikacji do określonej daty i godziny.

 

appguard


note

Więcej informacji na temat aplikacji

1.Kliknij aplikację, którą chcesz zarządzać.

2.Kliknij ikonę informacji.

3.Nastąpi przekierowanie do strony Google Play z dodatkowymi informacjami na temat aplikacji, którą chcesz zarządzać.

W ramach kontroli aplikacji ustalane są limity czasu dotyczące używania aplikacji ograniczonych czasowo. Rodzice mogą pozwolić dziecku na korzystanie na urządzeniu mobilnym z aplikacji ograniczonych czasowo przez określony czas. Dla dni nauki w szkole i dni wolnych od nauki można ustawić różne limity czasu, a jako dozwolony czas można ustawić określone godziny w ciągu dnia.

Tryb wakacyjny umożliwia tymczasowe wyłączenie limitów czasu w czasie wakacji i świąt. Limity i zakresy czasu pozostają wyłączone do wskazanego terminu.


note

Blokowanie

w przypadku wyłączenia blokowania aplikacji, jeśli jednak Kontrola aplikacji pozostała włączona, monitorowanie aplikacji będzie wciąż aktywne.